cyber monday retail sales scaled e1638652835896
УВЕК У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА
women carrying shopping bags min scaled e1638653220937
medium shot woman wearing face mask store scaled e1638653142276
smiling family kids standing near cart grocery shopping ss Feature e1638653183389

О УДРУЖЕЊУ

Удружење потрошача Ужице је регионална организација која покрива подручје златиборског и моравичког округа. Основано је 2009. године као невладина, ванстраначка и непрофитабилна организација са циљем заштите потрошачких права и интереса. Већ 12 година удружење пружа помоћ и подршку свим корисницима. Удружење има своје органе – скупштину, председника, управни одбор и надзорни одбор.

Према својој визији – најбољег и најлакшег остварења потрошачких права, УПУ делује кроз постављање главних циљева: информисање, едукација и пружање правне помоћи потрошачима.

Сваке године, Удружењу потрошача Ужице се обрати око 300 потрошача било посетом канцеларији, телефонским или путем мејла. Сваком од њих удружење пружа услуге највишег квалитета и то кроз саветовање, пружање подршке у састављању приговора на одбијене рекламације, упућивање на тела за вансудско решавање спорова и помагање у подношењу тужби надлежним судовима. Вишегодишње искуство и стручност ангажованих лица у удружењу су гаранција да ће се пружити адекватна правна помоћ.

У свом деловању, удружење има изванредну сарадњу са инспекцијама, а нарочито добро сарађује са тржишном инспекцијом. Укључени смо у рад комисија за решавање рекламација у 20 ЈП и ЈКП на подручјима златиборског, моравичког и рашког округа. Делегирали смо представнике у локалне самоуправе града Ужица и општине Косјерић у тела као што је кориснички савет.

Учешће у другим телима

Представници Удружења потрошача Ужица сарађују са навединим саветодавним телима локалних самоуправа, јавним и јавно комуналним предузећима као чланови тела и Комисија.

Списак:

I Саветодавна тела:

1. Град Ужице Кориснички савет
2. Општина Косјерић Кориснички савет
3. ЈП "Топлана Прибој" Лимска 29
4. ЈKП "Комуналац" Чачак, Николе Тесле 42
5. ЈКП "Градска топлана" Ужице, Трг Партизана 26
6. ЈКП "Ивањица" Ивањица, Милинка Кушића 61

II Комисије за решавање рекламација у ЈП и ЈКП:

1. JП „Стан“ Ужице, ММ Магазиновић број 7
2. ЈП „Дубоко“ Ужице, Дубоко б.б.
3. ЈКП „Биоктош“ Ужице, Н.Пашића б.б.
4. ЈКП „Водовод“ Ужице, Хероја Луна б.б.
5. ЈП Б Б „Терм“ Б. Башта, Кнеза М. Обреновића
6. ЈКП „12.септембар“ Б. Башта, Светосавска 6
7. ЈКП „Градска топлана“ Ужице, Трг партизана 6
8. ЈКП „Зелен“ Ариље, Војводе Мишића 38
9. ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, М. Стојановића б.б.
10. ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, Ул. 28. новембра 35
11. ЈКП „ Златибор Водовод“ А. Карађорђевића 6а
12. ЈКП „Услуге“ Прибој, Саве Ковачевића б.б.
13. ЈП „Топлана“ Прибоj Прибој, Лимска 29
14. ЈКП „Комуналац“ Чачак, Н. Тесле 42
15. ЈКП „Елан“ Косјерић, Н. Тесле 1
16. ЈП „Градска топлана“ Косјерић, Олге Грбић 5/II
17. ЈКП „Златибор“ Чајетина, А Карађорђевића 6/б
18. ЈКП „Нискоградња“ Ужице, Међај 19
19. Лимско Дринске хидроелектране Бајина Башта
20. ЕПС Србија Огранак Краљево
21. ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, Рибарска 23
22. ЈКП "Ивањица" Ивањица, Милинка Кушића 61
23. ЈКП "Стандард" Љубовија, Карађорђева 10

КОНТАКТ

Уколико Вам је потребна помоћ, можете нас контактирати сваког понедељка, среде и петка од 11 до 14 часова путем телефона или доласком на нашу адресу.
Такође, Вашу рекламацију можете описати у контакт форми која се налази на нашем сајту и будите сигурни да ћемо Вам одговорити у најбржем могућем року

  Председник удружења
  Бранко Продановић 064/150-60-40

  Председник У.О.
  Нестор Милићевић 064/239-28-98

  Upu logo 01 3

  Телефон: 031/511-535

  Адреса: Николе Пашића 38 б.

  E-mail: potrosaci.uzice@gmail.com

  Радно Време: понедељак, среда и петак од 11 до 14 сати

  ПИБ: 105939448
  МАТИЧНИ БРОЈ: 17763644